Порцеланови чинии, чаши и аксесоари 
            Gural порцелан 
 серия: SATURN  
 Чиния  Чиния дълбока  Чиния за паста  Елипса
 Код:  Код:  Код:  Код:
 №:32701     чиния 16см   №:32710     чиния 22см   №:32726     чиния 30см   №:32711   елипса 21х14см
 №:32702     чиния 18см       №:32712   елипса 24х17см
 №:32703     чиния 20см       №:32713   елипса 29х20см
 №:32704     чиния 22см       №:32714   елипса 34х24см
 №:32705     чиния 24см       №:32715   елипса 39х27см
 №:32706     чиния 26см      
 №:32707     чиния 28см      
 №:32708     чиния 30см      
 №:32709     чиния 32см      
 Купа Жокер    Чиния    Чаша с подложка    Чайник
 Код:    Код:    Код:    Код:
 №:32724   купа    40ml/ 6см    №:32716         купа 15см    №:88121                90ml     №:32725                450ml
 №:88118   купа    90ml/ 8см    №:32717         купа 19см    №:32720               170ml     №:88121                850ml
 №:88119   купа 180ml/10см    №:32718         купа 25см    №:32723               230ml     №:88122               1000ml
 №:32719   купа 380ml/12см      
 №:88120   купа 660ml/14см      
 Кафеник    Каничка за мляко   Захарник    Супник
 Код:    Код:   Код:    Код:
 №:88123                300ml    №:88124                150ml   №:88126                180ml    №:88127                3150ml
     №:88125                300ml    
 Шола с подложка  Сосиера с подложка    Солница/Пиперница  Салфетник
 Код:  Код:    Код:  Код:
 №:88128          шола  №:88130    сосиера  400ml    №:88132        солница  №:32728         салфетник
 №:88129    подложка  №:88131    подложка 20см    №:88133    пиперница  
 Съд за горчица  Поставка клечки за зъби  Кокотиера  Ваза
 Код:  Код:  Код:  Код:
 №:32730                180ml  №:88134  №:32727  №:32735                13см
   
 Пепелник  Свещник    
 Код:  Код:    
 №:32722                  9см  №:88135