серия: ЕНОТЕКА - Soda Glass
                 aрт.№:21858
Вместимост:420ml
Височина:266mm
Диаметър:51mm
                 aрт.№:21855
Вместимост:545ml
Височина:231mm
Диаметър:71mm
                 aрт.№:21859
Вместимост:590ml
Височина:238mm
Диаметър:78mm
                 aрт.№:21848
Вместимост:170ml
Височина:266mm
Диаметър:51mm
       
                 aрт.№:21843
Вместимост:630ml
Височина:
Диаметър:
                 aрт.№:21844
Вместимост:750ml
Височина:227mm
Диаметър:80mm
                 aрт.№:21846
Вместимост:455ml
Височина:204mm
Диаметър:115mm
                 aрт.№21845
Вместимост:230ml
Височина:174mm
Диаметър:114

 серия: МОНТЕ КАРЛО - Soda Glass
                 aрт.№:21201
Вместимост:131ml
Височина:193mm
Диаметър:48mm
                 aрт.№:21202
Вместимост:260ml
Височина:215mm
Диаметър:58mm
                 aрт.№:21203
Вместимост:325ml
Височина:233mm
Диаметър:61mm
                 aрт.№:21204
Вместимост:445ml
Височина:245mm
Диаметър:69mm

 серия: КЮВЕ - Crystalline
       
                 aрт.№:21227
Вместимост:345ml
Височина:213mm
                 aрт.№:21226
Вместимост:475ml
Височина:226mm
                 aрт.№:21225
Вместимост:625ml
Височина:240mm
                 aрт.№:22229
Вместимост:200ml
Височина:220mm

 серия: АЛЕГРА - Soda Glass
     
                 aрт.№:88036
Вместимост:350ml
Височина:217mm
                 aрт.№:88037
Вместимост:490ml
Височина:218mm
                 aрт.№:88039
Вместимост:195ml
Височина:226mm

 серия: ДРИЙМ - Soda Glass
 
     
                 aрт.№:88040
Вместимост:380ml
Височина:225mm
                 aрт.№:88041
Вместимост:500ml
Височина:240mm
                 aрт.№:88042
Вместимост:215ml
Височина:245mm

серия: МАЛДИВ - Soda Glass
       
                 aрт.№:21151
Вместимост:125ml
Височина:163mm
Диаметър:50mm
                 aрт.№:21152
Вместимост:190ml
Височина:173mm
Диаметър:66mm
                 aрт.№:21153
Вместимост:250ml
Височина:181mm
Диаметър:73mm
                 aрт.№:21154
Вместимост:310ml
Височина:192mm
Диаметър:77mm
       
     
                 aрт.№:21157
Вместимост:370ml
Височина:207mm
Диаметър:83mm
                 aрт.№:21156
Вместимост:180ml
Височина215mm
Диаметър:64mm
                 aрт.№:21155
Вместимост:370ml
Височина:165mm
Диаметър:78mm
 
       

 серия: БИСТРО - Soda Glass
       
   
aрт.№:21110 aрт.№:21111 aрт.№:21112 aрт.№:21113
Вместимост:60ml Вместимост:175ml Вместимост:227ml Вместимост:290ml
Височина:112mm Височина:132mm Височина:147mm Височина:160mm
Диаметър:50mm Диаметър:60mm Диаметър:65mm Диаметър:68mm
   
aрт.№:21119 aрт.№:21116 aрт.№:21115 aрт.№:21114
Вместимост:630ml Вместимост:300ml Вместимост:190ml Вместимост:260
Височина:204mm Височина:147mm Височина:193mm Височина:132mm
Диаметър112:mm Диаметър:68mm Диаметър:50mm Диаметър:95mm
   
aрт.№:21117 aрт.№:21118    
Вместимост:398ml Вместимост:190ml    
Височина:124mm Височина:136mm    
Диаметър59:mm Диаметър:137mm    

 серия: ТЮЛИП - Soda Glass
       
   
                 aрт.№:21131
Вместимост:120ml
Височина:130mm
Диаметър:63mm
                 aрт.№:21132
Вместимост:208ml
Височина:155mm
Диаметър:65mm
                 aрт.№:21133
Вместимост:243ml
Височина:164mm
Диаметър:60mm
               aрт.№:21134
Вместимост:315ml
Височина:170mm
Диаметър:80mm
       
   
                 aрт.№:21135
Вместимост:190ml
Височина:205mm
Диаметър:52mm
                 aрт.№:21136
Вместимост:385ml
Височина:190mm
Диаметър:65mm
               aрт.№:21130
Вместимост:55ml
Височина:110mm
Диаметър:50mm
 
       

 серия: СИДЕРА - Soda Glass
                 aрт.№:21206
Вместимост:615ml
Височина:233mm
Диаметър:82mm
                 aрт.№:21209
Вместимост:450ml
Височина:207mm
Диаметър:65mm
                 aрт.№:21208
Вместимост:360ml
Височина:201mm
Диаметър:61mm
                 aрт.№:21207
Вместимост:255ml
Височина:189mm
Диаметър:56mm
       
серия: ГРАПА - Soda Glass
 
aрт.№:21215 aрт.№:21218
Вместимост:115ml Вместимост:95ml
Височина:169mm Височина:200mm
Диаметър:49mm Диаметър:81mm
   
                 aрт.№:21205
Вместимост:220ml
Височина:236mm
Диаметър:49mm

 серия: V-LINE - Soda Glass
 
                 aрт.№:21182
Вместимост:150ml
Височина:240mm
Диаметър:75mm
                 aрт.№21180
Вместимост:260ml
Височина:210mm
Диаметър:87mm
                 aрт.№:21181
Вместимост:250ml
Височина:176mm
Диаметър:109mm
                 aрт.№:88043
Вместимост200ml:
Височина:200mm
Диаметър:81mm