За кухнята - помощни инструменти 
 НАЛИВНИЦИ, ЯЙЦЕРЕЗАЧКИ, УРЕД ЯБЪЛКИ    
         
арт.№:88520 арт.№:88521 арт.№:88522 арт.№:88523 арт.№:88524
Наливник Наливник Наливник Наливник Наливник
   
арт.№:88525 арт.№:88526 арт.№:88527    
Наливник Наливник Наливник    

За кухнята - помощни инструменти 
 НАЛИВНИЦИ, ЯЙЦЕРЕЗАЧКИ, УРЕД ЯБЪЛКИ    
         
   
арт.№:88532 арт.№:88533 арт.№:88534    
 Яйцерезачка  Яйцерезачка Яйцерезачка    

За кухнята - помощни инструменти 
 НАЛИВНИЦИ, ЯЙЦЕРЕЗАЧКИ, УРЕД ЯБЪЛКИ    
         
     
арт.№:88535 арт.№:88536      
 Уред ябълки Уред ябълки/чушки