Меламинови купи за сервиране и презентация
   
         
Посочените цени на продуктите са без включен ДДС.
         
Купа меламин триъгълна 27хН15см
№136437  43.48лв бяла
 
Купа скосена поликарбонат 31.5см
№136171  40.76лв бяла
 
Купа скосена поликарбонат 31.5см
№136172  40,76лв черна
         
Купа меламин
47.5х26хН8см
№136296  53.94лв бяла
№136295  53.94лв черна
№136298  53.94лв червена
 
Купа меламин
38х19хН7см
№136415  40.58лв бяла
№136359  40.58лв черна
№136358  49.58лв червена
 
Купа меламин
14.5x28хН8см
№136571  18.28лв бяла
№136572  18.28лв черна
         
Купа поликарбонат
44,5x44,5x15,5см
№136731      лв черна
 
Купа поликарбонат
44,5x44,5x15,5см
№136730      лв бяла
 
Купа меламин
ф33,5хН9см
№136416  лв бяла
№136357  лв черна
№136356  лв червена
         
Купа меламин
скосена  36х22хH11-17см 
№136316  33.28лв бяла
№136317  33.28лв черна
№136318  33.28лв червена
 
Купа меламин
скосена  36х24хH8-14 см
№136551  40.48лв бяла
№136552  40.48лв черна
 
Купа меламин 28х28хН9.5см
№136512  38.98лв бяла
   
Купа поликарбонат с ролтопкапак
№136568        145,00лв ф41см
№136567         82,00лв ф34см
 
Купа поликарбонат с капак
№136169        51,00лв 26х26х12см
№136167        41,00лв 22х22х11см
 
Купа поликарбонат с капак
№136168        51,00лв 26х26х12см
№136166        41,00лв 22х22х11см
     
Акрилна купа  черна
№136734   81,00лв    45см 
 
Акрилна купа  бяла
№136732   81,00лв    45см
   
     
Купа меламин с капак-скосена
22x22хН8-11см
№136427      43,00 лв бяла
№136779       43,00лв черна
 
Купа меламин-скосена
22x22хН8-11см
№136314  26.98лв бяла
№136315  26.98лв черна
 
Купа меламин
27x27хН14.4см
№136434  55.38лв бяла
         
Купа поликарбонат с капак
№136179        69,00лв ф26см
№136177        60,00лв ф23см
 
Купа поликарбонат с капак
№136180        69,00лв ф26см
№136178        60,00лв ф23см
 
Купа поликарбонат с капак
прозрачна  ф23см
№136776      60,00лв прозрачна
     
Купа
8.5х8.5хН3.5см
№136300 3.60лв бяла 
№136403 3.60лв черна 
№136402 3.60лв червена 
 
Купа
скосена ф7.5хН4-6см
№136302 4,20лв бяла 
№136432 4,28лв черна 
№136431 4,20лв червена 
 
Купа
9х9хН3.5см
№136301 5,30лв бяла 
№136405 5,30лв черна 
№136404 5,30лв червена 
 
Купа
6.5х14хН4см
№136414 5.28лв бяла 
№136413 5.28лв черна 
№136412 5.28лв червена 
             
Куппичка
ф8хН4.5см
№136429 4,20лв бяла 
№136436 4,20лв черна 
№136428 4,20лв червена 
 
Купичка
скосена 10х6х3см
№136200 2,50лв  бяла
№136406 2,50лв черна 
№136407 2,50лв червена 
 
Чиниика
10х10хН1см
№136303 3,50лв бяла 
№136410 3,50лв черна 
№136411 3,50лв червена 
 
Чинийка
8х8хН1см
№136299 3,50лв бяла 
№136408 3,50лв черна 
№136409 3,50лв червена 
   
Ремакин
ф6.5хН3.5см
№136488 3,18лв бяла 
№136596 3,18лв черна 
 
Ремакин
ф7хН3.5см
№136489 2,78лв бяла 
№136490 2,78лв черна 
 
Меламинов рамакин
ф7хН3.5см
№136492 2,78лв  бяла
№136491 2,78лв черна 
       
Купа
ф5,5хН2.5см
№136573  1.48лв бяла
№136574  1.48лв черна
 
Купа
ф7хH3см
№136575  2,18лв бяла
№136576  2,18лв черна