Ако сте готови да направите малък или по-голям компромис с качеството за сметка на по-добрата цена, това са вашите купи за супа
  ПОРЦЕЛАНОВИ КУПИ, ПОРЦЕЛАНОВИ ЧАШИ - КИТАЙ
                                             
 
                                             
     
№32139
Купа жокер 12см 300мл  
 
№32088
Купа жокер 12см  
 
 №32225
Купа с борд 13,5см
 
№32211
Купа 14см 400мл
     
№39404
 Купа супа 13.5см/300мл
 
№38024
 Купа супа 14см/400мл 
 
№38035
Купа 13,5см 400см 
 
№38033 
Купа 14см 
             
№32138
Купа 14см 400мл 
 
№38027
Купа 20см 400мл 
 
№31044
Купа квадрат 23(17х17)см     
 
№16701
Комплект чай 300мл 
                                             
                                             
   
aрт.№:33333
Чаша чай 220мл
 
№:32003
Комплект чай 220нп
 
№№:37118
Комплект кафе 170нп
                                             
                                             
     
№:32195
Комплект чай 200мл  
 
№32114
Комплект чай 80мл  
 
 №№:32091
 Комплект чай 200мл 
 
№№:32112
 Комплект кафе 80мл 
                                             
                                             
       
№№:32246
Комплект чай 200мл  
 
№:32295
Комплект кафе 80мл  
 
№:32235 
Комплект чай 200мл
 
№:32236
Комплект кафе 80мл 
                                             
                                             
       
№:39201
Чаша за мляко 300мл  
 
№№:32113
Чаша за мляко 250мл  
 
№:38116
Чаша за мляко 300мл